Wiedza

Nasza oferta

Jesteśmy Koordynatorem działań Mazowieckiego Klastra ICT - wykonujemy usługi związane z wdrażaniem wyników prac B+R oraz transferu technologii...

Nasze projekty

Realizujemy projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Inicjatyw Obywatelskich i wiele innych...

Nasi partnerzy

Wdrażane projekty realizujemy w partnerstwie z jednostkami naukowo - badawczymi, samorządami terytorialnymi, przedsiębiorcami, organizacjami otoczenia biznesu...

SONDA

Jak oceniasz działalność organizacji pozarządowych w Polsce?

Bardzo dobrze - 0%
Raczej dobrze - 100%
Raczej źle - 0%
Źle - 0%
Nie mam zdania - 0%
The voting for this poll has ended
Konferencja Europe as a Global Actor Funding Oportunities

    26 lutego 2015 odbyła się konferencja Europe as a Global Actor Funding Oportunities, matchmaking, networking in Horizont 2020 w Brukseli. Przedstawicielem Mazowieckiego Klastra ICT był Prezes Mariusz Satchnik.

 

 

Na konferencji omówiono możliwości finansowania projektów ze środków Horyzontu 2020, aktualne wydarzenia i kontekst polityczny konkursów, Internacjonalizacja kooperacji w Horyzoncie 2020.