Wiedza

Nasza oferta

Jesteśmy Koordynatorem działań Mazowieckiego Klastra ICT - wykonujemy usługi związane z wdrażaniem wyników prac B+R oraz transferu technologii...

Nasze projekty

Realizujemy projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Inicjatyw Obywatelskich i wiele innych...

Nasi partnerzy

Wdrażane projekty realizujemy w partnerstwie z jednostkami naukowo - badawczymi, samorządami terytorialnymi, przedsiębiorcami, organizacjami otoczenia biznesu...

Oferta

Stowarzyszenie Rozwoju Społeczno - Gospodarczego „Wiedza” jest Koordynatorem działań Mazowieckiego Klastra ICT - wykonuje usługi związane z wdrażaniem wyników prac B+R oraz transferu technologii.

Oferta Stowarzyszenia obejmuje:

  • analizy wykonalności (feasibility study) innowacyjnych technologii z obszaru:
    • ICT - technologie informatyczne i telekomunikacyjne,
    • Innowacyjne usługi i produkcja przemysłowa z wykorzystaniem technik i technologii ICT (m.in. w branży usług medycznych, produkcji energii odnawialnej oraz handlu detalicznego),
  • ocenę potencjału rynku na daną technologię,
  • ocenę innowacyjności rozwiązania,
  • poszukiwanie partnera w zakresie komercjalizacji wyników prac B+R lub wykonania usług badawczych na potrzeby firmy.