Wiedza

Nasza oferta

Jesteśmy Koordynatorem działań Mazowieckiego Klastra ICT - wykonujemy usługi związane z wdrażaniem wyników prac B+R oraz transferu technologii...

Nasze projekty

Realizujemy projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Inicjatyw Obywatelskich i wiele innych...

Nasi partnerzy

Wdrażane projekty realizujemy w partnerstwie z jednostkami naukowo - badawczymi, samorządami terytorialnymi, przedsiębiorcami, organizacjami otoczenia biznesu...

Artykuły
Nowy numer biuletynu POIG "Innowacyjni"

Zapraszamy do lektury lipcowego wydania Biuletynu Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka "Innowacyjni".

Bieżący numer biuletynu poświęcony jest działaniom VIII osi priorytetowej Programu Innowacyjna Gospodarka. Ponadto, w numerze zaprezentowane zostały sylwetki laureatów ogólnopolskiego konkursu PARP na najbardziej innowacyjną e-usługę oraz wdrażanie elektronicznego biznesu typu B2B.

Biuletyn dostępny na stronie Portalu Funduszy Europejskich.

Źródło: www.poig.gov.pl

INNOWACYJNOŚĆ GOSPODARKI

W zakresie zagadnień związanych z innowacyjnością, ocenie poddawana jest skuteczność, efektywność, trafność, użyteczność i trwałość instrumentów realizacji i ich efektów w ramach Narodowego Planu Rozwoju oraz Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia przyczyniających się do rozwoju innowacyjności przedsiębiorstw oraz całej gospodarki.

Read more...

XIII MIĘDZYNARODOWY SALON EDUKACYJNY „PERSPEKTYWY”

446 wystawców z Polski i zagranicy wzięło udział w XII Międzynarodowym Salonie Edukacyjnym PERSPEKTYWY 2010, który odbył się w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. Uroczystego otwarcia salonu dokonała Lilla Jaroń, podsekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej.

 

Więcej na: http://www.men.gov.pl/

KOMUNIKAT W SPRAWIE ZAMKNIĘCIA NABORU WNIOSKÓW W RAMACH DZIAŁANIA 3.1 PO IG

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że nabór wniosków do działania 3.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 został zamknięty z dniem 11 marca 2010 r.

W ramach działania wpłynęło 69 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę dofinansowania 592 726 839,14 zł.

Źródło: http://www.parp.gov.pl/

ODBIÓR KAMPANII I ŚWIADOMOŚĆ PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA

W lutym br. agencja badawcza MillwardBrown SMG/KRC przeprowadziła, na zlecenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, badanie na temat odbioru kampanii i świadomości PO IG 2007-2013.

Raport z badania dostępny tutaj

 

Źródło: http://www.poig.gov.pl/