Wiedza

Nasza oferta

Jesteśmy Koordynatorem działań Mazowieckiego Klastra ICT - wykonujemy usługi związane z wdrażaniem wyników prac B+R oraz transferu technologii...

Nasze projekty

Realizujemy projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Inicjatyw Obywatelskich i wiele innych...

Nasi partnerzy

Wdrażane projekty realizujemy w partnerstwie z jednostkami naukowo - badawczymi, samorządami terytorialnymi, przedsiębiorcami, organizacjami otoczenia biznesu...

O nas

Stowarzyszenie Rozwoju Społeczno-Gospodarczego "Wiedza" jest organizacją pozarządową wpisaną do rejestru stowarzyszeń dnia 18 maja 2006 roku.

NIP 7010024514
REGON 140561460
 
Siedziba i adres stowarzyszenia:

ul. Piękna 31/37 

00-677 Warszawa

 

Lokal użytkowany dzięki wsparciu m.st. Warszawy

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami
w Dzielnicy Śródmieście

 

 

 

 
 
Stowarzyszenie Rozwoju Społeczno - Gospodarczego „Wiedza” jest Koordynatorem działań Mazowieckiego Klastra ICT w zakresie realizacji usług związanych z wdrażaniem wyników prac B+R oraz transferu technologii.

Mazowiecki Klaster ICT powstał z inicjatywy Instytutu Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur w dniu 27 listopada 2007 roku.

Misją Mazowieckiego Klastra ICT jest niwelowanie różnic pomiędzy warunkami działania i rozwoju firm MSP z obszaru w metropolitarnego a pozostałą częścią województwa mazowieckiego.

Klaster realizuje swoją misję poprzez nawiązywanie i rozwijanie współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami z branży informatyki, teletechniki,  telekomunikacji i mediów elektronicznych, jednostkami B+R, szkołami wyższymi oraz instytucjami otoczenia biznesu i samorządów lokalnych z obszaru Warszawy i z terenów po za metropolitalnych.