Wiedza

Nasza oferta

Jesteśmy Koordynatorem działań Mazowieckiego Klastra ICT - wykonujemy usługi związane z wdrażaniem wyników prac B+R oraz transferu technologii...

Nasze projekty

Realizujemy projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Inicjatyw Obywatelskich i wiele innych...

Nasi partnerzy

Wdrażane projekty realizujemy w partnerstwie z jednostkami naukowo - badawczymi, samorządami terytorialnymi, przedsiębiorcami, organizacjami otoczenia biznesu...

SONDA

Jak oceniasz działalność organizacji pozarządowych w Polsce?

Bardzo dobrze - 0%
Raczej dobrze - 100%
Raczej źle - 0%
Źle - 0%
Nie mam zdania - 0%
The voting for this poll has ended
News
Smart Grid Security Summit w Gdańsku

Przedstawiciele Mazowieckiego Klastra ICT wzięli udział w szczycie "Smart Grid Security Summit", który odbył się w Gdańsku. Tym razem eksperci oraz praktycy zarówno z Polski jak i z zagranicy, spotkali się aby zweryfikować wzajemne doświadczenia m.in. w zakresie polityki energetycznej.

Read more...

Klaster ICT z wizytą w Kijowie. Podpisano dwie umowy

Przedstawiciele Mazowieckiego Klastra ICT zakończyli swoją wizytę w Kijowie na Ukrainie. Uczestniczyli w posiedzeniu zarządu spółki Kommunar International i podpisali umowę o współpracy z Ministerstwem Gospodarki Ukrainy.

Do wizyty na Ukrainie doszło jeszcze w ubiegłym tygodniu (5-8 października). Polska strona wzięła udział w posiedzeniu zarządu spółki Kommunar International (udziały w niej posiada MK ICT) oraz Ukraińskiej Agencji Kosmicznej. Podczas spotkania omówiono strategię realizacji nowych projektów w obszarze przemysłu kosmicznego w roku 2017.

Read more...