Wiedza

Nasza oferta

Jesteśmy Koordynatorem działań Mazowieckiego Klastra ICT - wykonujemy usługi związane z wdrażaniem wyników prac B+R oraz transferu technologii...

Nasze projekty

Realizujemy projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Inicjatyw Obywatelskich i wiele innych...

Nasi partnerzy

Wdrażane projekty realizujemy w partnerstwie z jednostkami naukowo - badawczymi, samorządami terytorialnymi, przedsiębiorcami, organizacjami otoczenia biznesu...

SONDA

Jak oceniasz działalność organizacji pozarządowych w Polsce?

Bardzo dobrze - 0%
Raczej dobrze - 100%
Raczej źle - 0%
Źle - 0%
Nie mam zdania - 0%
The voting for this poll has ended
News
Instytut PAN z poparciem Mazowieckiego Klastra

Mazowiecki Klaster ICT poparł wniosek projektowy Intytutu Matematycznego PAN pt. "Smart E Plus", który został złożony w ramach Europejskiego Programu Badawczego Horyzont2020. 

Smart E Plus - "Clean Energy Technologies For Smart Energy Systems" zakłada opracowanie strategii oraz umożliwienie otwarcia przy IMP PAN Centrum Doskonałości. Byłby to możliwe dzięki współpracy z renomowanym Instytutem Badawczym z Francji - CEA (French Alternative Energies and Atomic Energy Commission). 

 

Read more...

Next Dimension: digital media i ICT

 

Mazowiecki Klaster ICT wspólnie z partnerami z zagranicy, złożył wniosek wniosek projektowy "Next Dimension" w ramach programu Horyzont 2020.

Czas realizacji projektu wynosi trzy lata, a głównym przedmiotem działania projektu jest obszar digital media, media industry, ICT. Jego budżet wynosi 1 mln euro, przy 100% poziomie dofinansowania. Wstępne wyniki będą dostępne w kwietniu przyszłego roku.

Read more...